หลักธรรมในการกินเจ

1,102 Views

      ในทัศนะของคนกินเจ การกินเจโดยที่ชีวิตผู้อื่นต้องเดือดร้อนล้มตายมันมากเกินไป ทั้งๆที่มนุษย์กินแต่อาหารพืชผักก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ คนกินเจไม่กินเนื้อไม่ใช่เพราะรังเกียจหรือหวาดกลัวโรคภัยจากสัตว์แต่เป็นเพราะต่างพากันสะเทือนใจที่ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญจากสัตว์ ไม่มีคนกินเจคนไหนทนเห็นผู้อื่นต้องถูกฆ่าโดยไม่รู้สึกเวทนาสงสาร
      คนประเภทไหนกัน ที่สามารถมองดูผู้อื่นถูกฆ่าตายอย่างทุกข์ทรมาน ได้ยินเสียงร้องขอชีวิตแล้วนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยบรรดาสัตว์ทั้งหลายพูดวิงวอนไม่ได้ เพียงแต่มนุษย์ไม่กินเนื้อก็ช่วยให้สัตว์นับพันนับหมื่นชีวิตรอดตายได้       การกินเจ ตั้งอยู่หลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ
      ข้อที่ 1 ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นกล่าวคือ
      1.ไม่เอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาต่อเติมบำรุงเลี้ยงชีวิตของตน
      2.ไม่เอาเลือดของสัตว์ทั้งหลาย มาเป็นเลือดของตน
      3.ไม่เอาเนื้อของสัตว์ทั้งหลาย มาเป็นเนื้อของตน
      ข้อที่ 2 ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนตนเอง
      การรับประทานสิ่งใดก็ตาม ที่ทำลายสุขภาพร่างกายของตนให้ทรุดโทรม คือการเบียดเบียนตนเอง ปัจจุบันวิทยาการเจริญก้าวหน้าได้พิสูจน์ยืนยันว่า เลือดและเนื้อของสัตว์ที่ถูกฆ่าตายเต็มไปด้วยพิษภัยมากมาย
      นอกจากนี้คนกินเจไม่บริโภคพืชผักฉุนทั้ง 5 ได้แก่กระเทียม หัวหอม หลักเกียว กุ้ยฉ่าย และใบยาสูบ พืชผักทั้ง 5 ชนิดนี้ แม้ไม่ใช่เนื้อสัตว์ แต่ให้ผลร้ายต่ออวัยวะสำคัญของร่งกาย
      การกินเจ ไม่ใช่เพื่อให้เกิดผลดีแก่จิตใจเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการมีสุขภาพทีดีอีกด้วย ร่างกายและจิตใจเป็นของคู่กัน มีความสัมพันธ์ส่งผลถึงกัน คนเราไม่อาจจะรู้สึกเบิกบานสดชื่นร่าเริงได้ในขณะที่ร่างกายทรุดโทรมย่ำแย่