การรับประทานอาหารเจให้ผลทางจิตใจดังนี้

915 Views

      1.จิตใจสงบ เยือกเย็น สุขุม บังเกิดเมตตาจิตอย่างเต็มเปี่ยม อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่โกรธง่ายเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแก่การบำเพ็ญบารมีธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
      2.หยุดหนี้เวร ตัดกรรมผูกพัน ไม่มีศัตรูทั้งมนุษย์ และสัตว์ที่คิดมุ่งร้ายพยาบาท อาฆาต ติดตามจองเวร
      3.มีสติมั่นคง ทั้งในขณะยังมีชีวิตและยามที่จิตวิญญาณจะละทิ้งออกจากร่างไป ไม่หวั่นไหวตื่นตระหนกหวาดผวาตกใจกลัวง่ายต่อเหตุการณ์ต่างๆ สามารถรอดพ้นจากเภทภัยทั้งหลาย ได้แก่ ภัยจากธรรมชาติ,ภัยจากสัตว์ร้าย,ภัยจากเคราะห์กรรม
      4.ตนเอง ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนถึงบิรวารบังเกิดความเจริญรุ่งเรื่องในชีวิต มีเหตุให้ได้เกิดอยู่ในอารยประเทศอันอุดมสมบูรณ์ ชีวิตไม่ต้องตกอยู่ในท่ามกลางการรบราฆ่าฟันล้างผลาญย่ำยีซึ่งกันและกัน
      5.บรรดาเหล่าพรหม เทพ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงต่างสรรเสริญยินดี อวยพร ให้การอารักขาคุ้มครองตลอดเวลาไม่มีช่องทางให้วิญญาณต่ำทุกประเภทเข้าแอบแฝงแทรกสิงทำอันตรายใดๆ ได้