ฐานะอันน่าสรรเสริญ

813 Views

ภิกษุแม้มีทุกข์เสียใจ มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้ เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ย่อมถึงฐานะอันน่าสรรเสริญที่ถูกตรงแก่เหตุมร 5 ประการในปัจจุบันคือ 1 มีความเชื่อถือในความจริงที่ดีที่ถูกตรง 2 มีความสะอาดในความจริงที่ดีที่ถูกตรง 3 มีความเกรงกลัวในความจริงที่ดีที่ถูกตรง 4 มีความเพียรในความจริงที่ดีที่ถูกตรง 5 มีปัญญาในความจริงที่ดีที่ถูกตรง
ข้อคิด ไม่เคยผ่านความทุกข์ยากก็ไม่รู้จักความสุขอย่างแท้จริง ไม่เคยจมอยู่ในความมืดก็ไม่รู้ค่าแห่ง แสงสว่าง บำเพ็ญธรรมแล้วอุปสรรคไม่เคยมีบารมีก็ไม่เกิดสัจจะธรรมอยู่กับผู้ที่ไม่หวั่นไหวต่อความเท็จ อยู่กับผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ผู้ที่ยืนหยัดในความจริงที่ถูกตรงอยู่ทุกเมื่อย่อมได้รับผลที่ล้ำค่า