กระทำบุญมากไม่มีเวร

852 Views

ผู้ใดมีสติมั่นคง เจริญเมตตาอันประมาณมิได้ กิเลสเครื่องผูกรัดของผู้นั้นย่อมเบาบาง หากว่าเขาไม่มีจิตคิดทำร้ายสัตว์แม้สักตัว ทำเมตตาจิตให้งอกงามอยู่ย่อมเป็นกุศล เขามีใจเอื้อเฟื้อสัตว์ทั้งปวง เป็นผู้ประเสริฐแล้ว กระทำบุญมากผู้ใดมีเมตตาจิตในสรรพสัตว์ ไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ไม่ชนะเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะ ผู้นั้นย่อมไม่มีเวรกับใครๆ
หลุดพ้นจากความปองร้าย
ความเจริญย่อมมีแก่คนมีสติทุกเมื่อ คนมีสติย่อมได้ความสุข ความดีย่อมมีแก่คนมีสติเสมอไป แต่คนมีสตินั้นก็ยังไม่หลุดพ้นจากความปองร้ายไปได้ แต่ผู้ใดมีใจยอนดีในความไม่เบียดเบียนตลอดทั้งวันและคืนทั้งหมดและเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาในสัตว์ทั้งปวง ผู้นั้นย่อมไม่ปองร้ายกับใครๆเลย
ข้อคิด คนกินแต่พืชผักผลไม้ เนื้อของสัตว์ที่ตายเองก็ยังไม่กิน แล้วจะมีความคิดอะไรไปทำร้ายคนอื่น คนกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่เขาไม่ยอมยกให้ง่ายๆ ต้องทุบตีเข่นฆ่าแย่งชิง เอาชีวิตเลือดเนื้อเขามาด้วยกำลัง คนที่ฆ่าสัตว์ได้ กินเนื้อเขาได้อย่างไม่สะดุ้งสะเทือนใจแม้แต่น้อย จะทำเรื่องเลวร้ายต่อกันก็ไม่เป็นเรื่องยากเลย ชีวิตของคนในเวลานี้จึงเต็มไปด้วยความสยดสยอง จนเป็นธรรมดาไปเสียแล้ว