การบูชา

892 Views

เรามิได้สรรเสริญ การบูชา การเซ่นไหว้ การบวงสรวงไปทุกอย่างและมิได้ติเตียน การบูชาการเซ่นไหว้ บวงสรวงไปทุกอย่างในการบูชา เซ่นไหว้ บวงสรวงชนิดใด มีการฆ่าโค ฆ่าแพะ ฆ่าแกะ ฆ่าไก่ ฆ่าหมู สัตว์ต่างๆ ถูกฆ่าเราไม่สรรเสริญ การบูชา การเซ่นไหว้ การบวงสรวงเช่นนี้
ข้อคิด ในพระพุทธศาสนามีการบูชายัญหรือไม่? คนทั่วไปก็ตอบว่า “ไม่มี” แต่พิจารณาดูให้ดี ที่พากันฆ่าสัตว์ซื้อเนื้อที่เขาฆ่าตายมาทำอาหารไปถวายผู้ที่ตนเคารพนับถือ ก็เข้าทำนองเดียวกันกับการฆ่าสัตว์บูชายัญของชาวลัทธิอื่นๆ เพราะทั้งสองพวกต่างไม่คิดว่าเป็นความผิดบาป กลับถือว่าเป็นเรื่องน่าอิ่มอกอิ่มใจมีความภูมิใจพากันยินดีทั้งที่มันเป็นบาปอย่างมหันต์ พระบรมศาสดาสั่งสอนหลักธรรมแห่งเมตตาไว้ให้ชาวโลกได้ปฏิบัติตาม เวลานี้หากทรงเสด็จมาดูผลที่ได้ก็คงจะใจหาย ที่เห็นพุทธบริษัททั้งหลายทั้งกินทั้งฆ่าทั้งเอาไปถวายบูชายัญแก่สาวกของพระองค์