การสวดวิงวอนที่ไร้ผล

1,022 Views

บุรุษโยนหินก้อนหนา ใหญ่ ลงในน้ำลึก หมู่มหาชนพึงมาประชุมกัน แล้ววิงวอน สรรเสริญ ประณมมือเดินเวียนริบหินนั้นแล้วว่า “ขอจงโผล่ขึ้นเถิดท่านก้อนหิน ขอจงลอยขึ้นเถิดท่านก้อนหิน ขอจงขึ้นบกเถิดท่านก้อนหิน” ก้อนหินนั้นจะไม่โผล่ขึ้น ไม่ลอยขึ้น ไม่ขึ้นบก เพราะเหตุแห่งการสวดวิงวอน สรรเสริญ ประณมมือเดินริบของหมู่มหาชนนั้นได้เลย บุรุษคนใด ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มากไปด้วยความโลภ มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด หมู่มหาชนพึงมาประชุมกัน แล้วสวดวิงวอน สรรเสริญประณมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นแล้วว่า “ขอบุรุษนี้เมื่อตายไปจงเข้าถึงความสุขสบายในโลกสวรรค์” แต่บุรุษนั้น เมื่อตายไปจริง จะเข้าถึงความฉิบหาย เวียนตายเวียนเกิดรับทุกข์ เข้าถึงนรกโดยแท้
ข้อคิด ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เช่น ขอให้เจริญรุ่งเรือง แต่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย ขอให้ได้มากๆ แต่ทำน้อยๆ เพราะขี้เกียจ ขอให้ได้รับผลที่ดี แต่กลับไปทำเหตุที่ชั่ว เมื่อไม่ได้ดังใจก็โทษว่าทำดีไม่ได้ดี ต้องใคร่ครวญสำรวจดูว่า ที่ว่าได้ทำดีแล้วนั้นถึง “ความดี” จริงๆหรือเปล่า อยากได้แต่ความสุขความเจริญหน้าบ้านจัดงานทำบุญเอิกเกริกแต่หลังบ้านเป็นแดนประหาร เชือดคอสัตว์จนเลือดแดงต้มยำเนื้อผู้อื่นมากินก็ไปไม่รอดแน่ คนจะหวังความสุขความสงบได้อย่างไร ตราบใดที่ยังเบียดเบียนเข่นฆ่าผู้อื่น โลดนี้จึงกลายเป็นแดนนรกสำหรับฆ่าฟันล้างผลาญซึ่งกันและกันก็ด้วยฝีมือของคนนั้นแหละ สัตว์ที่ไหนก็ทำไม่ได้เหมือน “คน”