ความไม่สะอาดทางใจ

922 Views

ความไม่สะอาดทางใจ 3 อย่าง
1.อยากได้วัตถุเครื่องปลื้มใจของผู้อื่นมาเป็นของเรา
2.มีจิตปองร้ายคือ มีความคิดในใจอันชั่วร้ายว่า สัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่า จงถูกทำลาย จงขาดสูญ จงพินาศ อย่าได้มีชีวิต
3.มีความเห็นผิด คือมีความเห็นวิปริตว่า
ทานที่บุคคลให้แล้ว ไม่มีผล การบูชาการเซ่นสรวง ไม่มีผล ผลแห่งการกระทำดีกระทำชั่วแต่ก่อนไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี สมณะผู้ดำเนินไปถูกตรง ผู้ปฏิบัติถูกตรงทำโลกนี้และโลกหน้า ให้ชักแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตามไม่มี
ข้อคิด คนที่ยึดถือแต่ความคิดตัวเองโดยไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้น ทั้งๆที่สิ่งที่ตนคิดอยู่เป็ฯความคิดที่ผิดๆเช่นเชื่อว่าตายแล้วสูยเปล่า ไม่ว่าคนดีคนชั่ว ทำดีหรือทำชั่ว ตายแล้วมีผลเท่ากัน คือ “สูญ” ไม่ต้องรับผลอะไร คนที่เชื่ออย่างนี้มักจะหาความสนุกสนานใส่ตัว สามารถทำชั่วได้สารพัดเพราะคิดเอาเองว่า ไม่มีผลกรรมของความชั่วต้องไปรับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้น ดีชั่วต้องได้รับผล
เมื่อวานนี้เป็นเหตุ วันนี้จึงเป็นผล วันนี้เป็นเหตุ พรุ่งนี้จึงเป็นผล ชาติก่อนทำอะไรไว้ ผลจึงปรากฏในชาตินี้ ชาตินี้ทำไว้อย่างไร ชาติหน้าก็ต้องได้รับ คนที่หลงผิดกว่าจะรู้ว่าที่ตนเชื่อนั้นผิดมาตลอดก็ตอนใกล้ตายอยากจะมีโอกาสแก้ไขกลับไปประพฤติตัวเสียใหม่ ก็หมดเวลาเสียแล้ว ต้องเตรียมตัวไปรับผลกรรมที่ตนก่อไว้ อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง