คนเหี้ยมโหดจะอายุสั้น เบียดเบียนสัตว์จะโรคมาก

1,027 Views

“การที่เป็นผู้มักทำให้ชีวิตสัตว์ตกล่วงไป เป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นอยู่ในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูสัตว์มีชีวิตตายไปถ้ามาเป็นมนุษย์จะเป็นคนอายุสั้น ส่วนการเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ ก้อนหิน ก้อนดิน ท่อนไม้ ของมีคมตายไปถ้ามาเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีโรคมาก” ข้อคิด
ในศีลข้อที่ 1 แค่การทุบตีให้เขาต้องเจ็บปวด ก็เป็นบาปแล้วยังไม่ต้องถึงกับฆ่าให้ตาย พระพุทธองค์ทรงติเตียน การกระทำทุกอย่างที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีตนมากมายทั้งเด็กและผู้ใหญ่นิยมชมชอบการตกปลา บางคนรู้สึกกลัวบาปพอตกได้ก็ปล่อยไปไม่กล้านำมากินถือเป็นกีฬาบันเทิ่งหารู้ไม่ว่าได้ทำบาป เบียดเบียนให้เขาเดือดร้อนเจ็บปวดแม้ไม่ถึงตาย ถ้าไม่เชื่อก็ลองเอาขอเบ็ดเกี่ยวเนื้อที่ปากตนเองแล้วดึงขึ้นห้อยไว้สัก 5 นาที จะหายสงสัยทันที ผลกรรม
ผลกรรมแห่งการฆ่ามนุษย์และสัตว์ อย่างเบาที่สุดแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ คือ เป็นผู้มีอายุน้อย
ผลกรรมแห่งการลักทรัพย์อย่างเบาที่สุดแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ คือ ความพินาศแห่งสมบัติ
ผลกรรมแห่งการประพฤติผิดในกาม อย่างเบาที่สุดแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ คือ มีศัตรูและถูกปองร้าย
ผลกรรมแห่งการพูดคำเท็จ อย่างเบาที่สุดแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ คือ ถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริง
ผลกรรมแห่งการพูดส่อเสียดอย่างเบาที่สุดแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ คือ มีความแตกจากมิตร
ผลกรรมแห่งการพูดคำหยาบอย่างเบาที่สุดแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ คือ อยู่กับเสียงที่ไม่น่าพอใจ
ผลกรรมแห่งการพูดเพ้อเจ้อ อย่างเบาที่สุดแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ คือ ได้รับคำที่ไม่ควรเชื่อถือ
ผลกรรมแห่งการเสพของมึนเมาให้โทษ อย่างเบาที่สุดแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ คือ เป็นบ้า
ข้อคิด กฎแห่งกรรมใครทำกรรมอย่างไรไว้ต้องรับผลกรรมนั้นแน่นอนไม่สูญหาย กรรมเป็นของละเอียดอ่อน บางอย่างให้ผลเร็ว บางอย่างให้ผลช้า บางอย่างให้ผลในปัจจุบัน บางอย่างให้ผลข้ามภพข้ามชาติ บางอย่างเห็นผลทันตา บางอย่างต้องรอเวลา ไม่มีกรรมใดที่ทำแล้วไม่ให้ผล มนุษย์ผู้ยังไม่สามารถหลุดพ้น ไม่มีอิสระที่จะเลือกไปเกิดที่ไหนได้ตามประสงค์ย่อมแล้วแต่กรรมที่ได้สร้างสมไว้