การฆ่าตอบ

824 Views

ผู้ใดฆ่า ย่อมได้รับการฆ่าตอบ ผู้ชนะ ย่อมได้รับการชนะตอบ ผู้ด่า ย่อมได้รับการด่าตอบ และผู้ขึ้งเครียด ย่อมได้รับการขึ้งเครียดตอบเพราะความหมุนเวียนแห่งการกรทำดังนี้ ผู้แย่งชิงเขาย่อมถูกเขาแย่งชิงกลับคืน
ข้อคิด ติดหนี้เงิน ชดใช้ด้วยเงิน ติดหนี้ชีวิตชดใช้ด้วยชีวิต กินเนื้อคนอื่นแล้วก็ต้องถูกเขากิน ไม่มีใครได้กินฟรีๆ กฎแห่งกรรมหรือกฎแห้งการกระทำที่สมัยใหม่เรียกว่า กฎแห่งกริยาและปฏิกิริยาเป็นกฎธรรมดาที่สุด แต่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะไม่มีใครหยุดยั้ง หรือหลบหนีไปได้ พระบรมศาสดาทรงประกาศกฎนี้ไว้ 2500 กว่าปีมาแล้ว กฎก็ยังคงเป็นกฎไม่มีใครลบล้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลย วงล้อแห่งสัจจะธรรมหมุนไปแล้วใครก็ไม่อาจหยุดยั้งได้