เราอยากมีชีวิตอยู่

884 Views

เราอยากมีชีวิตอยู่ ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ผู้ใดจะฆ่าเราตาย ข้อนั้นย่อมไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอนึ่งเราฆ่าคนอื่นผู้ที่อยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุข เกลียดทุกข์ข้อนั้นก็ย่อมไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่น ฉะนั้นความจริงข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา ความจริงข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของคนอื่น พิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ตนเองย่อมงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งปวงด้วย ชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งปวงด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทั้งปวงด้วย
ข้อคิด การเบียดเบียนและฆ่าผู้อื่น ถือเป็นกรรมอันหนักที่สุด เหตุนี้พระพุทะองค์จึงทรงบัญญัติไว้เป็นศีลข้อแรก ในทางกลับกันกุศลที่ใหญ่ที่สุดถือเป็นมหากุศล ก็คือ การไม่เบียดเบียน การไม่ฆ่าทำลายผู้อื่นนั่นเอง โลกนี้คงมีแต่สันติสุข หากมนุษย์ทุกคนปฏิบัติศีลข้อที่ 1 ของพระพุทธองค์ได้เสียก่อนเพียงข้อเดียวถ้าขอกันได้ง่าย ๆโลกนี้คงไม่ร้อนระอุด้วยไฟสงคราม มุ่งแต่ประหัตประหารกันอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้