การค้าขาย

1,017 Views

การค้าขาย 5 ประการ อุบาสกไม่พึงกระทำคือ
1. การค้าขายอาวุธของมีคม เครื่องฟันแทง
2. การค้าขายสัตว์
3. การค้าขายเนื้อสัตว์
4. การค้าขายน้ำเมา
5. การค้าขายยาพิษ
ข้อคิด อุบาสกแปลตามศัพท์ว่า ผู้เข้าไปนั่งใกล้ หมายถึงผู้ชายที่เข้าไปใกล้ชิดกับกิจพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหนึ่ง อุบาสกก็คือบุรุษผู้ครองเรือนที่นับถือพุทธศาสนา อุบาสิกาก็คือ สตรีผู้ครองเรือนที่นับถือพุทธศาสนา ฉะนั้นอุบาสกาจึงเป็นผู้ที่เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามามากพอสมควรย่อมรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ
ชาวพุทธที่ แท้จริง ไม่ค้าขายเครื่องมือที่ใช้ประหัตประหารใคร เช่น ระเบิด ปืน อาวุธสงคราม ฯลฯ ไม่หากินอยู่บนความเศร้าโศกพลัดพรากแยกพ่อแยกแม่แยกลูกเอาชีวิตสัตว์มาค้าขายไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อเอาเลือดเนื้อมาประกอบอาชีพ ไม่ค้าขายของมอมเมาสติทุกชนิด ทั้งบุหรี่ กัญชา สุรา ยาเมา ฯลฯ คนทั้งหลายโดยมากยามปกติเรื่องไม่ดีต่างๆไม่กล้าทำมีความละอาย มีสติคุมได้แต่พอได้เสพของมึนเมาก็สามารถทำเรื่องเลวร้ายได้สารพัดเพราะขาดสติ ของที่ทำลายชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ชาวพุทธจะนำมาค้าขาย ทั้งยาพิษยาฆ่าแมลง ฯลฯ เดี๋ยวนี้คนอกหักผิดหวังพากันอุดหนุนแย่งไปดื่มแทนแมลงเสียมากกว่า แม้แต่อาวุธที่ใช้ฆ่า พระพุทธองค์ก็ไม่ให้นำมาค้าขาย แล้วชาวพุทธจะเอาอะไรไปฆ่าสัตว์เอาเนื้อเขามากินมาขายได้เล่า?