คนเหี้ยมโหด

873 Views

บุคคลบางคนในโลกนี้
ฆ่าแพะเลี้ยงชีวิต
ฆ่าหมูเลี้ยงชีวิต
ฆ่านกเลี้ยงสัตว์
ฆ่าเนื้อเลี้ยงชีวิต
เป็นคนเหี้ยมโหด
เป็นคนฆ่าปลา
เป็นโจร
เป็นคนฆ่าโจร
เป็นคนผู้ทำการงานทารุณ
บุคคลเช่นนี้เรากล่าวว่า เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อน ประกอบความขวนขวาย ในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน