เกิดเป็นคนมีปัญญามาก

1,042 Views

สตรีหรือบุรุษก็ตาม เป็นผู้เข้าไปพบสมณะอันเป็นผู้สงบจากกิเลสแล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อะไรทำไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสุขสิ้นกาลนาน เพราะการสอบถามนั้น เขาทำให้พรั่งพร้อมถือเอารับไว้อย่างนี้ หากตายไปจะเข้าถึงความสุขสบายในสวรรค์ถ้ามาเกิดป็นมนุษย์อีกจะเป็นคนมีปัญญามาก
ข้อคิด วิธีที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉลาดขึ้นได้ก็คือต้องไปพบผู้มีปัญญา รู้นักสอบถามความรู้เอาจากผู้มีปัญญานั้น นี่เป็นวีแสวงหา “ปัญญา” ให้ได้มาอย่างเร็วที่สุดได้ผลฉับพลันทันทีโบราณกล่าวว่า “ร่ำเรียน 10 ปี มิสู้สนทนากับผู้รู้เพียงคืนเดียว” บางคนเล่าเรียนมากมายก็ยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้เลย
ก่อนที่จะเกิดมาก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน ?
เกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหน ?
ในเวลานี้ตัวตนที่แท้จริงเป็นใคร ?
เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร ?
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่ตนควรจะได้รับนั้นคืออะไร ?
และท้ายที่สุดเมื่อต้องตายจากโลกนี้แล้วตัวจะไปไหน? ไม่รู้ทั้งสิ้น

ฉะนั้น หากความรุ้ที่ร่ำเรียนมาเป็นสิบๆ ปีไม่สามารถตอบ ปัญหาเหล่านี้ได้จึงเรียกว่า “ความรุ้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”