เภสัชอัฐบาน

929 Views

เภสัชอัฐบาน หมายถึง น้ำผลไม้ที่เป็นยา 8 อย่างคือ
1.น้ำผลมะม่วง
2.น้ำผลหว้า
3.น้ำกล้วยมีเมล็ด
4.น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด
5.น้ำมะซ่าง
6.น้ำผลจันทร์ (บางแห่งว่าองุ่นก็มี)
7.น้ำเหง้าบัว
8.น้ำผลมะปราง(บางแห่งว่าลิ้นจี่)
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนิยมปรุงน้ำผลไม้ทั้ง 8อย่างนี้ถวายเป็นยาแด่พระสงฆ์สาวกและนักบวชทั้งหลาย นอกเหนือจากน้ำ “ปานะ” อันเป็นน้ำผลไม้ทั่วไปปรุงผสมด้วยน้ำตาล ซึ่งบรรพชิตและฆราวาสผู้ถืออุโบสถศีลสามารถบริโภคได้แม้ยามวิกาล เพราะไม่ถือว่าเป็นอาหารขบฉัน ส่วน “น้ำผึ้ง” พระพุทธองค์ทรงอนุญาติให้ภิกษุฉันเป็นยารักษาโรคได้ถือกันว่าเป็นของอันประฯตมีราคา ประโยชน์ทางยาที่นักวิชาการปัจจุบันยืนยัน

กล้วย -ผลดิบ ใช้แก้อาการท้องเดิน รักษาโรคกระเพาะ
-ผลสุก เป็นยาระบายอ่อนๆ บำรุงร่างกาย
-ผลสุกงอม นำไปหมักดองน้ำผึ้ง ดื่มเป็นยาอายุวัฒนะ
มะม่วง -เมล็ดในผลแก่จัด ใช้แก้อาการท้องร่วง
-ผลดิบ เป็นยาระบายอ่อนๆ
-ผลสุก ต้มรับประทานรักษาฝีเน่าเปื่อย และช่วยดับพิษทั้งปวง
ผลหว้า -เมล็ดใช้รักษาโรคเบาหวาน ใช้น้ำหนัก 30 กรัมให้วันละ 3 ครั้ง
-เปลือกต้น ต้มดื่มแต่น้ำใช้รักษาบิด
-ใช้เปลือกต้นสดผสมกับนม ใช้รักษาอาการท้องเดินในเด็ก
องุ่น -ราก เถา ใบ ต้มแก้อาการอาเจียนในโรคอหิวาตกดรค หรือ อาการแพ้ท้อง
-เป็นยาขับปัสสาวะ
เหง้าบัว (รากบัว) -ต้มน้ำรับประทานแก้ร้อนใน กระหายน้ำช่วยทำให้อาการอ่อนเพลียหายไป
-ช่วยระงับอาการท้องร่วง ธาตุไม่ปกติในเด็ก
-เหง้าต้มแก้อาการไอ ขับเสมหะ
-ใช้เหง้าบัว กล้วยหอมดิบ แห้วกระดานและดอกเก็กฮวยต้มรวมกันดื่มแต่น้ำเป็นยาเย็น แก้อาการร้อนในกระหายน้ำ
มะปราง -รากใช้เป็นยาถอนพิษไข้ ถอนพิษผิดสำแดง
-เนื้อผลทานบำรุง แก้ท้องร่วง
-เมล็ด บดเป็นผลใช้ 4-5 กรัมเป็นยาฝาดสมานระงับความเจ็บปวดในกระเพาะอาหาร