คุณประโยชน์ของข้าวยาคู

1,013 Views

      มีจารึกไว้ว่า “เพื่อที่จะประกาศพระธรรมอันล้ำเลิศพระบรมศาสดาจึงได้เสด็จออกจาริกไปตามเคว้นใหญ่น้อยทั้งหลายเป็นระยะทางที่ยาวไกล ต้องทรงพระดำเนินไปบนพื้นดินอันร้อนระอุด้วยพระบาทเปล่าเป็นเวลานานๆ ท้ามกลางแสงแดดกล้าในเวลากลางวันพระพุทธองค์ก็ทรงประชวรด้วยโรคลมอันเกิดในช่องท้อง ครานั้นหมอชีวกโกมารภัตผู้ถวายการรักษาได้ปรุง “ข้าวยาคู” ถวายเป็นโอสถเพื่อระงับอาพาธจึงทรงพระสำราญได้ พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญคุณประโยชน์ของ “ข้าวยาคู” แก่ภิกษุและพุทธบริษัททั้งหลาย” ข้าวยาคู คือข้าวต้มปรุงด้วยของ 3 อย่างได้แก่

1.ข้าวสาร (ในสมัยพุทธกาลใช้ข้าวที่ยังไม่แก่จัดเป็นข้าวอ่อนที่ยังไม่สุกคั้นออกจากรวงเป็นน้ำคล้ายน้ำนมเรียกว่า ยาคู)

2.ถั่วเขียว

3.งา

      ถ้าเปรียบกับปัจจุบันก็นับว่าเป็นสูตรอาหารที่มีคุณค่าคือ

1.ข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ

2.ถั่วเขียวหรือถั่วเหลืองก็ได้

3. งาคั่ว ต้องนำมาโขลกหรือบดให้ละเอียดเสียก่อนจะได้คุณประโยชน์จากน้ำมันในเมล็ดดีกว่า

วิธีปรุงและรับประทาน นำของทั้ง 3 อย่างมาต้มรวมกันจนเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน อาจผสมนมสดลงไปด้วยก็ได้ ต้องรับประทานขณะที่ยังอุ่นๆอยู่จะช่วยระบายลมที่จุกแน่นในช่องท้องทำให้รู้สึกสบาย ข้าวยาคูนี้โบราณใช้ข้าวอ่อนคั้น นำมาต้มกับนมสดล้วนๆ เจือเนยใส น้ำผึ้ง น้ำตาลกรวด นิยมต้มถวายให้พระดื่มก่อนออกบิณฑบาต น่าสังเกตว่าคงต้มแบบไม่ข้นเกินไปจึงใช้ดื่มไม่ใช่ตักรับประทาน

คุณประโยชน์ของข้าวยาคู

      ข้าวยาคูมีคุณ 10 อย่าง คือ

1.ผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่า ให้อายุ

2.ชื่อว่า ให้ผิวพรรณ

3. ชื่อว่า ให้ความสุข

4. ชื่อว่า ให้กำลัง

5.ชื่อว่า ให้ปฏิภาณ

6. ข้าวยาคูกำจักความหิว

7. บรรเทาความกระหาย

8. ทำให้ลมเดินคล่อง

9.ล้างลำไส้

10.ย่อยอาหารใหม่ที่ยังเหลืออยู่