แย่งกันกตัญญู

1,166 Views

“กว่าจะเลี้ยงดูให้เติบใหญ่
พ่อแม่ต้องแบกทุกข์หวาดภัยเพียงใด
ระวังมีดไม้ฟืนไฟ ระวังโรคภัยไข้เจ็บฯลฯ
อาหารแต่ละคำ.......
ตั้งแต่เท้าเท่าฝาหอย จนลูกน้อยเจริญวัย...
ใครเล่าจะเข้าถึง ซาบซึ้งกตัญญู”

ในสมัยราชวงศ์ชิงบนเกาะฉงหมิงปากแม่น้ำแยงซีเกียง สี่พี่น้องตระกูลอู๋เป็นลูกกตัญญู ยากที่จะหาใครเสมอเหมือน พ่อแม่ของท่านยากจนมาก จึงนำลูกทั้งสี่ไปขายฝากไว้ที่บ้านเศรษฐี ทั้งสี่พี่น้องอดทนขยันมัธยัสถ์ โตขึ้นพอเก็บเงินได้ก็ขอไถ่ตัวเองกลับมาบ้านและต่างแต่งงานมีครอบครัว

ท่านต่างไม่ได้ขัดเคืองใจเลยที่พ่อแม่ขายท่านไป แต่กลับเห็นอกเห็นใจและพยายามจะแย่งกันเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดี ที่สูดก็ตกลงกันว่า เวียนกันเลี้ยงดูพ่อแม่บ้านละหนึ่งเดือน พี่น้องตกลงกันได้ แต่สะใภ้กลับไม่ยอมนางต่างเกี่ยงว่า ถ้าบ้านละหนึ่งเดือนกว่าจะเวียยมาถึงคนสุดท้ายได้ก็ต้องคอยนานถึงสามเดือน

อย่ากระนั้นเลย เปลี่ยนเป็นบ้านละหนึ่งวันดีกว่า แต่พอไม่กี่วันผ่นไปก็ยังรูสึกว่านานอีก จึงตกลงกันใหม่ว่าเป็นบ่านละมื้อ คนโตมื้อเช้า คนรองมื้อกลางวัน คนที่สามมื้อเย็น คนที่สี่ก็เรียงต่อไป

มื้อพเศษห้าวันต่อหนึ่งครั้งให้ร่วมกันทำ เวลาอาหารเป็นเวลาที่ทุกคนมีความสุขที่สุด ลูกหลานกุลีกุจอช่วยกันจัด ช่วยกันยก ปู่ย่าคู่นี้มีความสุขอยู่จนอายุเกือบร้อยปี