สละลูกเพื่อให้นมแม่

1,053 Views

มนุษยชาติสืบสายเผ่าพันธุ์
อยู่ร่วมกันมาช้านานได้ด้วยกตัญญู
ความกตัญญูรู้คุณ
หนุนนำให้เกิดความเมตตากรุณา
ความเมตตากรุณาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
ความกตัญญูจึงอยู่เหนือความดีทั้งปวง

โจวซื่อจิ้น เป็นลูกกตัญญูในสมัยรายวงศ์ชิง ท่านและภรรยาเอาใจใส่ดูแลแม่อย่างหาที่เปรียบได้ยาก เมื่อแม่แก่เฒ่าร่างกายทรุดโทรม หมอแนะนำว่าจะต้องให้ดื่มนมคนจะได้ยืดอายุต่อไป สองสามีภรรยาจึงตัดใจยกลูกชายคนเดียวอายุเก้าเดือนให้คนหมู่บ้านอื่นไป น้ำนมทั้งหมดจะได้พอเพียงสำหรับบำรุงแม่ (สมัยก่อนไม่นิยมดื่มนมวัวและไม่มีอาหารเสริมประเภทนี้)

แม่ได้น้ำนมจากอกลูกสะใภ้อย่างอุดมสมบูรณ์ไม่นานก็แข็งแรงขึ้น แต่ลูกสะใภ้ก็มีลูกได้คนเยงเท่านั้น เวลาผ่านไปจนลูกชายที่ให้คนอื่นไปเติบใหญ่ พ่อแม่ที่รับเลี้ยงไว้จะจัดการแต่งงานให้ จึงกลับมาถามพ่อแม่แท้ๆว่าลูกเกิดวันเดือนปีอะไร โจวซื่อจิ้นและภรรยาน้ำตานองเมื่อนึกถึงลลูกี่ยกให้เขาไป

พ่อแม่ที่รับเลี้ยงมีน้ำใจ จึงบอกเล่าความจริงแก่ลูกและยินดีให้ลูกทำหน้าที่ผู้สืบสกุลทั้งสองครอบครัว มีคำกล่าวว่า “เชื้อไม่ทิ้งแถว” ลูกชายของโจวซื่อจิ้นเจริญรอยกตัญญูอย่างพ่อแม่ไม่มีผิด เขาดูแลพ่อแม่ทั้งสี่อย่างไม่มีที่ติเลย