สะพานลั่วหยังความหวังของแม่

1,099 Views

“การตอบแทนพระคุณพ่อแม่
ใช่แต่จะเลี้ยงดูกายสังขาร
ยังต้องสร้างยุญหนุนส่งท่าน
ให้ท่านสมใจในกุศลเจตนา ฯลฯ”

ไช่เซียง เป็นข้าหลวงใหญ่ผู้มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์ซ้อง ท่านเป็นลูกกตัญญูตั้งแต่เกิดทีเดียว เพราะมารดาได้ตั้งปณิธานจะให้ลูกเกิดมาสร้างสะพานใหญ่ข้ามแม่น้ำลั่วหยังตรงช่วงเมืองเฉวียนโจวเพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้คนที่ต้องข้ามฟากด้วยเรือแพ

ไช่เซียงมุ่งมั่นจะให้แม่สมหวังในปณิธานให้ได้ จึงตั้งใจเล่าเรียนตั้งแต่เยาว์วัยจนสอบได้เป็นนักศึกษาหลวงแล้วเลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองเฉวียนโจว ทันทีที่ย้ายมาปกครองเมืองเฉวียนโจว ไช่เซียงก็เตรียมการสร้างสะพานใหญ่ทันที

ในสมัยนั้นการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ไม่ใช่ของง่ายเลย ไช่เซียงทุ่มเทเงินทองสมบัติทุกชิ้น ทุ่มเทเวลาทั้งกลางวันกลางคืน ทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจ คร่ำเครียดเหนื่อยหนักเป็นปี จนกระทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซาบซึ้งในความกตัญญู พระโพธิสัตว์กวนอิม พระองค์แปดเซียน และพระองค์อื่น ๆ ได้โปรดดลบันดาลช่วยงานสร้างสะพานจนเสร็จได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์มาจนปัจจุบัน