ธงชัยเกียรติประวัติ

1,036 Views

ปลูกถั่วย่อมได้ถั่ว ปลูงาย่อมได้งา
ลูกกตัญญู ย่อมได้ลูกกตัญญู
การกระทำของเรา
จะเป็นตัวอย่างของลูกหลานสืบไป

เฉินคั่ง เป็นลูกกตัญญูในสมัยราชวงศ์ซ้อง ท่านอ่อนน้อมต่อพ่อแม่เป็นที่สุด ทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่มีความสุขสบายใจ เมื่อพ่อแม่ป่วยไข้ก็จักการต้มยาเอง ยกมาให้ดื่มเอง เฝ้าดูแลรับใช้อยู่ไม่ห่างทั้งกลางวันกลางคืน เมื่อพ่อแม่ของท่านสิ้นชีวิตไป ท่านเศร้าโศกเสียใจอาลัยรักจนแทบจะตายตามก็ว่าได้

ความกตัญญูของเฉินคั่งเป็นแบบอย่างดีงามของคนในสมัยนั้น และลูกหลานของท่านเองสืบต่อมา ครอบครัวตระกูลใหญ่ของท่านจึงอบอุ่นด้วยพ่อแม่เมตตา ลูกหลานกตัญญูเชื่อฟัง พี่น้องเคารพปรองดองกัน

ทั้งสามีภรรยาเขยสะใภ้น้อยใหญ่ ต่าง ยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสันติสุขในบ้านเดียงกันพร้อมกันถึงห้ารุ่นห้าชั่วคน จนฮ่องเต้ต้องพระราชทานธงชัยเกียรติประวัติมาประดับไว้ที่หน้าประตูใหญ่ว่า “ประตูกตัญญูสกุลเฉิน”