ขอทานกตัญญู

1,078 Views

“เงินทองเป็นของมีค่า
แต่บิดามารดามีค่ามากกว่า
ด้วยเงินทองอาจหามาได้ใหม่
แต่บิดามารดาสิ้นไปมิอาจหาใหม่ได้เลย”

หยังฉี่ เป้นลูกตัญญูในสมัยราชวงศ์ถังฐานะยากจนที่สุด เมื่อพ่อแม่ร่ายกายทรุดโทรมมาก ท่านก็ไม่ยอมไปทำมาหากินห่างไกลอีกเลย ได้แต่เที่ยวขอทานอยู่ในละแวกนั้น

พอได้อาหารก็รีบกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ บางครั้งแม้ตัวเองจะหิวจนไส้กิ่ว แต่ถ้าพ่อแม่ยังกินไม่อิ่มท่านก็จะไม่แตะต้องอาหารนั้นเลย ใครๆก็รู้ว่าท่านเป็นลูกกตัญญูที่เฝ้าปรนนิบัติพ่อแม่อยู่ เมื่ออากาศหนาวจัดจึงมีคนใจดีให้ทานด้วยสุราเพื่อประทังความหนาว

หยังฉี่จะคุกเข่าลงทูนจอกสุราให้พ่อแม่ เหมือนถวายแด่ฮ่องเต้ เมื่อพ่อแม่รับไปดื่มแล้วท่านก็จะยืนขึ้น ร้องรำทำเพลงสร้างความครึกครื้นให้พ่อแม่คลายหนาว พ่อแม่จึงได้รับความอบอุ่นทั้งกายและใจจากลูกมาก ใครๆที่รูจักต่างก็ชื่นชมและชักชวนให้ท่านไปทำงานด้วยท่านตอบว่า “ข้าพเจ้ายังไม่อาจทำงานที่มัดดัวได้เพราะต้องการเวลาดูแลพ่อแม่ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่กับข้าพเจ้าไปได้อีกนานสักเท่าไร” เมื่อพ่อแม่ตาย ท่านร้องให้อาลัยรักอย่างสุดซึ้ง ท่านเซ่นไหว้พ่อแม่ด้วยสุราอาหารเป็นประจำเสมือนว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่กระนั้น