ม่านเมฆมิอาจกั้น

992 Views

พ่อแม่รักลูเหมือนสายน้ำ
ไม่ว่าลูกจะอยู่แห่งหนใด
จะชั่วดี มี จน อย่างไร
ไม่ว่าลูกจะเป็นหรือตาย
สายน้ำแห่งความรัก
ไม่เคยตัดขาด เหือดหาย

ตี๋หยินเจี๋ย เป้นขุนนางผู้ใหญ่ที่ใครๆพากันยกย่องชมเชย ท่านสร้างฐานะขึ้นจากความยากจน เมื่อเป้นขุนนางก็ใจซื่อมือสะอาด ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความโอบอ้อมอารีต่อบริวารคนรอบข้าง

วันหนึ่งขุนนางผู้น้อยภายใต้บังคับบัญชาของท่านมีอาการเศร้าซึมเพราะได้รับคำสั่งให้เดินทางไปตรวจราชการชายแดน ตี๋เหยินเจี๋ยจึงถามสาเหตุก็ได้ความว่า แม่ของเขากำลังเจ็บป่วยจะต้องอยู่ดูแลรับใช้ ไม่อยากจากไปไกล ตี๋เหยินเจี๋ยรู้สึกเห็นใจมากเพราะนึกถึงหัวอกเดียวกันจึงรีบทำหนังสือถวายต่อฮ่องเต้ขอให้ส่งผู้อื่นไปแทน

เพื่อให้ลูกกตัญญูได้อยู่ใกล้ชิดแม่ วันกนึ่งเมื่อตี๋เหยินเจี๋ยออกตรวจราชการแผ่นดินมาถึงเทือกเขาไท่หังซัน ขณะที่ยืนอยู่บนยอดเขาสูงเทียมฟ้าท่านก้มลงมองดูเมฆที่แผ่กระจายอยู่เบื้องล่าง เงียบงันอยู่นาน แล้วจึงหันกลับมากล่าวแก่ผู้ติดตามว่า “ขณะนี้มารดาของเราก็เฝ้ารอลูกกลับบ้านภายใต้ม่านเมฆนี้เช่นกัน”