รักตัวกลัวพ่อแม่เจ็บ

1,062 Views

อันกายา จากเกศา ถึงปลายเท้า
พ่อแม่เรา เฝ้าถนอม ล้อมรักไว้
ป้องยุงลิ้น แม้บินผ่าน ไล่ให้ไกล
ท่านปวดใจ แม้ลูกเจ็บ เพียงเล็บเดียว

ลูกกตัญญูอีกผู้หนึ่งชื่อ ฟั่นเซวียน เกิดในสมียราชวงศ์จิ้น เมื่อเยาว์วัยอายุได้สิบปีก็มีความซาบซึ้งต่อพระวจนะของท่านจิมปราชญ์ขงจื้อที่ว่า”ร่างกายตัวเรา ตั้งแต่เส้นผมจนถึงปลายเท้า เป็นสมบัติที่พ่อแม่ให้มา มิกล้าทำลายให้เสียหาย”

ฟั่นเซวียน นอกจากจะว่าง่ายกตัญญูรับใช้พ่อแม่แล้วยังระมัดระวังตัว ไม่ทำอาไรที่ล่อแหลมเป็นอันตรายต่อตัวเองอีกด้วย วันหนึ่งขณะที่เด็กชายฟั่นเซวียนนั่งเหลาไม่ไผ่ทำตะเกียบอยู่ มือที่ถือมีดเกิดพลาด บาดนิ้วชี้ซ้ายไปหน่อยหนึ่งเลือดออกซิบๆ

ฟั่นเซวียนน้ำตาไหลด้วยความเสียใจ คนที่อยู่ใกล้ๆ ถามว่า “เจ็บหรือ” ฟั่นเซวียนส่ายหน้า “ถ้างั้นร้องให้ทำไม” “ความเจ็บหนูทนได้ ที่ร้องเพราะเสียใจที่ทำให้ร่างกายที่พ่อแม่รักต้องเสียหาย” ผู้ที่สำนึกได้ว่า “กายสังขารตนเป็นที่รักของพ่อแม่ จะต้องรักษาไว้ด้วยความกตัญญู”เขาผู้นั้นก็จะไม่กล้าสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เสเพลฯ ทำความชั่ใดๆที่จะทำให้พ่อแม่ห่วงใยเจ็บปวดเป็นแน่แท้