ขวัญกำลังใจ

1,151 Views

ใครเทิดทูน คุณพ่อแม่ แลล้ำเลิศ
ท่านกำเนิด เลี้ยงดูเรา เฝ้ารักใคร
ให้ศึกษา อนาคต ทางสดใส
จงกราบไหว้ ม่ลืมลบ นบบูชา

พันเอวี้ย เป้นนายอำเภอเมืองเหอหยัง เมื่อเยาว์วัยเคยได้รับสมญาว่าเด็กวิเศษ เพราะปัญญาปราดเปรื่องเกินใคร เมื่อไปรับราชการเมืองไกล พันเอวี้ยก็พามารดาไปด้วย เมื่อมีเวลาว่างจากงานราชการพันเอวี้ยก็ลงมือปลูกต้นไม้จัดสวนดอกไม้เอง วันใดอากาศดีก็จะพาแม่ออกมาเดินเล่นนั่งเล่น ชมนกชมไม้ให้แม่เพลิดเพลินเจริญใจแม่จึงไม่เบื่อหน่ายที่จากบ้านติดตามลูกมารับราชการเมืองไกล

วันหนึ่งแม่ล้มป่วยลงด้วยโรคชรา คนเราเมื่อแก่เฒ่าเจ็บป่วยก็มักจะคิดถึงบ้านอยากไปตายที่บ้านที่พ่อแม่ปู่ย่าของตนเคยอยู่ แม่ของพันเอวี้ยก็เช่นกัน ร่ำร้องทุกวันว่าอยากกลับบ้าน อาการป่วยก็ทรุดหนักลง พันเอวี้ยจึงตัดสินใจลาออกจากราชการ

ผู้บังคับบัญชาและผู้น้อยต่างก็พากันขอร้องให้อยู่ต่อไป แต่พันเอวี้ยยืนกรานว่า “เมื่อแม่แก่เฒ่าไม่เฝ้ารับใช้ใกล้ชิด แม้สูงด้วยยศศักดิ์ แต่จักเป็นคนสมบูรณ์ได้หรือ” พันเอวี้ยเป้นขุนนางสุจริต จึงพาแม่กลับไปอยู่บ้านอย่างคนมือเปล่า ท่านปลูกผักไปขายเลี้ยงดูแม่ เลี้ยงแพะไว้รีดน้ำนมบำรุงร่างกายแม่

โรคชราที่น่าห่วงของแม่ก็หายคืนหายวันเพราะขวัญกำลังใจและความกตัญญูที่ลูกบำรุงให้นั่นเอง