ถีอิ๋ง

1,098 Views

ชีวิตนี้ ที่ได้มี กายสังขาร
พ่อแม่ท่าน เลี้ยงดูมา อย่าสงสัย
แม้สักวัน หากท่านมี อันตราย
จะยอมตาย ให้ท่านรอด ได้ปลอดภัย

ถีอิ๋ง เป็นบุตรีคนสุดท้องของขุนนางฉุนอวีอี้ ฉุนอวีอี้ได้ร่ำเรียนการแพทย์จากอาจารย์หยังผู้มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น ภายหลังจึงลาออกจากราชการเที่ยวช่วยเหลือรักษาคนป่วยไข้ไปทั่ว เนื่องจากเป็นคนตรงชอบความยุติธรรม จึงเป็นเหตุให้เกิดขัดผลประโยชน์ของขุนนางผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเข้า

ฉุนอวีอี้จึงถูกกลั่นแกล้งจับตัวไปลงโทษในเมืองหลวง ถีอิ๋ยออกเดินทางทันทีแม้หนทางนั้นยากเข็ญยาวไกล กว่าจะถึงเมืองหลวงฉางอันได้ กว่าจะเข้าเฝ้าฮ่องเต้ได้ใจกายของเธอแทบแตกสลาย เธอรับรองต่อพระเจ้าฮั่นอู่ตี้ว่า บิดาของเธอเป็นขุนนางมือสะอาด เป็นหมอที่สงเคราะห์คนเจ็บป่วยด้วยความเมตตา

ครั้งนี้ถูกจับเพราะถูกปรักปรำใส่ร้าย เธอยินดีถวายตัวเป็นข้าช่วงใช้ ขอให้ปล่อยตัวบิดาของเธอเสีย อีกทั้งขอให้ฮ่องเต้ยกเลิกการลงโทษด้วยวิธีเชือดเฉือนตัดแขนขาเสียด้วย

ฮ่องเต้รู้สึกชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวกตัญญูของถีอิ๋งยิ่งนัก เมื่อพิจารณาเห็นควรแล้วก็ตัดสินปล่อยบิดาของเธอไป และประกาศยกเลิกการใช้อาญาโทษเชือดเนื้อเถือหนังจากนั้นเป็นต้นไป