วันละสามเวลา

1,281 Views

ลูกร่ำรวย สูงศักดิ์ สักเพียงไร
ยังรับใช้ เอาใจใส่ ในพ่อแม่
ไม่ทิ้งให้ ใครอื่นเขา เฝ้าดูแล
ท่านชะแง้ แลหาหรือ คือลูกตน

โจวอุ๋นอ๋องฮ่องเต้ได้รับการเฉลิมพระเกียรติว่า “บารมีคุณยิ่งใหญ่” เพราะเอาใจใส่ทุกข์สุขของบิดามารดายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ทุกเช้า กลางวัน เย็น พระองค์จะต้องมาเยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของบิดามารดาเป็นประจำ เมื่อรู้ว่าสุขสบายดีก็วางใจกลับไป แม้นไม่สบาย พระองค์ก็จะห่วงใยเอสใจใส่ดูแลยิ่งขึ้นจนกว่าบิดามารดาจะเป็นปกติ

แม้แต่อาหารทั้งสามเวลาก็จะถามไถ่ชอบเสวยอะไรเหตุใดมื้อนี้จึงเสวยมากขึ้นหรือน้อยลง ฯลฯ ทุกอย่างที่ลูกตัญญูพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ โจวอุ๋นอ๋องทำได้ครบถ้วนและดียิ่งกว่า เป็นเช่นนี้ทุกวันเวลาไม่เคยขาด ราชวงศ์โจวจึงยั่งยืนสืบต่อมานานถึงสามสิบเจ็ดรัชสมัย รวมเวลาแปดร้อยสามสิบเจ็ดปี นี่คือคุณบารมีที่โจวอุ๋นอ๋องฮ่องเต้ได้สร้างไว้จึงปรกแผ่ไปไกลถึงลูกหลาน