คำสารภาพบาป

914 Views

     ข้าพเจ้านาย,นาง,นางสาว.....
     บาปกรรมทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ในอดีตอันนับภพนับชาติไม่ถ้วน ล้วนเกิดจากความโลภ, โกรธ, หลง และกาย, วาจา, ใจ ทั้งหลายทั้งปวง, ที่เจตนาก็ดี, ที่ไม่เจตนาก็ดี บัดนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดด้วยใจจริงแล้ว
     ด้วยอานุภาพแห่งการสารภาพบาปนี้ ขอจงดลบันดาลให้บาปเวรทั้งปวง สลายไปสิ้นเทอญ
     ความผิดบาปในปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ คือ......
      (ได้สร้างบาปกรรมอะไรไว้บ้าง ให้บอกจนหมด ในการสารภาพบาปนี้ ให้จุดธูป 1 ดอก คุกเข่าพนมมือ กล่าวคำข้างต้นนี้ต่อหน้าพระพุทธรูป หรือเทวรูปในวัด-ศาลเจ้า)