ไขปัญหากินเจ

1,046 Views

     ถามการไม่กินเนื้อสัตว์ปฏิบัติได้ยาก ไม่ทราบว่ามีการผ่อนปรนบ้างไหม ? เจดอก (ฮวยเจ) มีกี่แบบ ?
     ตอบถ้ารู้สึกว่าการกินเจปฏิบัติลำบาก สามารถกินเจดอก (ฮวยเจ) หรือกินเนื้อสามบริสุทธิ์ชั่วคราวไปก่อนก็ได้ เจดอก (ฮวยเจ) มีหลายแบบ แบบแรกเรียกว่า เจ 6 วัน คือทุกเดือนวันที่ (จีน) 8 ,14 ,15 ,23 และสองวันสุดท้ายของเดือน แบบที่สองเรียกว่าเจ 10 วัน คือทุกเดือนวันที่ (จีน) 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 และสามวันสุดท้ายของเดือน ท่านสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งก็ได้
     ถามเนื้อสามบริสุทธิ์คืออะไร
     ตอบก็คือตอนที่ฆ่าสัตว์ไม่ได้เห็นมันถูกฆ่ าและไม่ได้ยินเสียงร้องของมัน และไม่ได้เจาะจงฆ่าเพื่อตัวเอง นี้เรียกว่า เนื้อสามบริสุทธิ์ ผู้ที่ไม่สามารถกินเจทันที สามารถกินเนื้อสามบริสุทธิ์แล้ว ค่อย ๆ ปฏิบัติถึงขั้นไม่กินเนื้อสัตว์เลย แต่ไม่ว่าเป็นเนื้ออะไรห้ามฆ่าสัตว์ที่บ้าน ไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วในตลาดได้
     ถามมีนักปฏิบัติคนหนึ่ง เดิมทีถือศีลกินเจ ต่อมาประสบอุปสรรคจนเลิกกินเจกลาง คัน แต่เขายังคงบริจาคทานสงเคราะห์คนยากไร้เป็นประจำ ไม่ทราบว่าเขาจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ ? หรือว่าต้องตกนรก ?
     ตอบการเลิกถือศีลกินเจกลางคัน หากเป็นเพราะสภาพแวดล้อมไม่อำนวยหรือถูกคนขัดขวางก็น่าเห็นใจ เมื่อไหร่สภาพแวดล้อมอำนวยค่อยกลับมากินเจอีก และหมั่นทำบุญสร้างกุศล ความผิดนั้นก็ยังสามารถชดเชยได้ ยังสามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเลิกกินเจกลางคัน เพราะทนความอยากของปากท้องไม่ไหวความผิดของเขาก็ต้องรับเอง การกินเจอยู่ที่จิตเมตตา ไม่อาจทนกินเนื้อสัตว์โลกด้วยกัน เมื่อปฏิบัติเป็นนิจสามารถขจัดไอขุ่นข้นหล่อเลี้ยงพุทธจิต กระทั่งบรรลุพุทธะ