สองคดี

827 Views

ยมบาล :เบิกตัววิญญาณบาปเข้ามา
เจ้าหน้าที่ :นำตัววิญญาณบาปมาแล้วครับ
วิญญาณบาป :เรียนใต้เท้า นำผมมาที่นี่มีเรื่องอะไรหรือครับ ?
ยมบาล :เจ้าคือนายเจิ้ง...ใช่ไหม ?
วิญญาณบาป :ใช่ครับ
ยมบาล :ที่ให้นำเจ้ามาในวันนี้ เพราะถึงเวลาไปเกิดของเจ้าแล้ว
วิญญาณบาป :เรียนใต้เท้า จะให้ผมไปเกิดเป็นอะไร ?ที่ไหน ?
ยมบาล :ในสมุดระบุไว้ชัดเจนว่าชาติก่อนเจ้าเป็นลูกหลานตระกูลร่ำรวย ขณะมีชีวิตได้ข่มเหงรังแกดูหมิ่นเหยียดหยามคนจน บัดนี้จะให้เจ้าไปเกิดเป็นคนยากจน เพื่อชดใช้ความผิดของชาติก่อน
วิญญาณบาป :ขอใต้เท้าโปรดเมตตาด้วยเถิด
ยมบาล :เจ้าหน้าที่....นำนายเจิ้งไปที่หอจุติรอดำเนินการต่อไป
ยมบาล :เบิกตัวนางเย่เข้ามา....เจ้าคือนางเย่ใช่ไหม ?
นางเย่ :ใช่ค่ะ เรียนใต้เท้า นำตัวดิฉันมาที่นี่ ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรหรือคะ
ยมบาล :ที่นำเจ้ามาในวันนี้ เพราะถึงเวลาไปเกิดของเจ้าแล้ว
นางเย่ :ชาติก่อนดิฉันประพฤติตัวเรียบร้อย ไม่ได้ทำความผิดอะไร ใต้เท้าโปรดให้ดิฉันเไปเกิดเป็นคนรวยอีกครั้งเถิด
ยมบาล :ในสมุดระบุไว้ชัดแจ้ง ชาติก่อนเจ้าอกตัญญูเนรคุณบิดามารดา แช่งด่าโทษฟ้าโทษดิน มีความผิดมากมายจึงตัดสินให้เจ้าไปเกิดเป็นนางขอทาน เจ้าหน้าที่.....นำนางเย่ไปที่หอจุติรอดำเนินการต่อไป เลิกศาล !