คดีลูกอกตัญญู

897 Views

ยมบาล :เบิกตัวนายเกาเข้ามา
เจ้าหน้าที่ :ได้นำตัวนายเกามาแล้วครับ
ยมบาล :เจ้าชื่อแซ่อะไร ? เป็นคนที่ไหน ? ขณะมีชีวิตได้ทำความผิดบาปอะไรบ้างจงสารภาพมาให้หมด
นายเกา :ผมแซ่เกา ชื่อ...เป็นคนอำเภอเผิงหู มณฑลไต้หวัน เกิดในสมัยหมิงกั๋ว บิดาชื่อเกา...มารดาชื่อนางเซียวทางบ้านมีฐานะยากจน ได้ช่วยบิดาทำนาทุกวัน ตอนอายุ 24 ปี ได้แต่งงานกับนางโจว กระทั่งอายุ 45 ปี ได้ป่วยไข้ตายวิญญาณกลับปรโลกไม่ทราบว่า มีความผิดอะไร ขอใต้เท้าโปรดพิจารณา
ยมบาล :เจ้าจงสารภาพมาตามตรงถึงความผิดเรื่องที่เจ้าอกตัญญูต่อบิดามารดา เอาแต่หาความสุขใส่ตน
นายเกา :ข้อที่หนึ่งที่ว่าอกตัญญูต่อบิดามารดา ความจริงหลังจากผมแต่งงานแล้วเนื่องจากมารดาชอบขี้บ่น จู้จี้จุกจิก จึงคิดว่าอยู่ในบ้านไม่มีความสุข ดังนั้นผมกับภรรยาจึงได้ย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น ข้อที่สองที่ว่าผมเอาแต่หาความสุขใส่ตน ผมว่าไม่ได้มีความสุขมากไปกว่าคนอื่น แม้ว่าผมกับภรรยาจะแต่งงานกันเพราะความรักแต่เราทั้งสองมีรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่มีเงินมากมายอะไรที่จะไปหาความสุขสำราญได้
ยมบาล :ตามที่เจ้าพูดมา หมายความว่าไม่มีความผิดนะสิ เจ้ากับภรรยาพากันย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วพ่อแม่อยู่ที่บ้านมีใครดูแลเสียแรงที่เลี้ยงเจ้ามาจนเติบใหญ่ เจ้ากับภรรยาพากันย้ายออกจากบ้านยังไม่ใช่เป็นความผิดอีกหรือ ? เจ้าจะแก้ตัวว่าอย่างไร ?
นายเกา :ผมไม่มีอะไรจะแก้ตัว ขณะมีชีวิตไม่ทราบความผิด แต่ตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้ว ขอใต้เท้าโปรดเมตตาให้อภัยด้วยเถิด
ยมบาล :นายเกาเจ้าอกตัญญูต่อพ่อแม่ เอาแต่หาความสุขใส่ตน เป็นความผิดร้ายแรง ตัดสินให้เจ้าตก “นรกน้ำแข็ง” 10 ปี เมื่อครบกำหนดให้ส่งไปเสวยทุกข์ที่ “ภูเขาหอกดาบ” อีก 100 ปี เจ้าหน้าที่....นำนายเกาไปที่นรกน้ำแข็ง เลิกศาล !