คดีทำดีไม่ตลอด

908 Views

ยมบาล :เบิกตัววิญญาณบาปเข้ามา
เจ้าหน้าที่ :นำตัววิญญาณบาปมาแล้วครับ
ยมบาล :เจ้าจงบอกชื่อแซ่และที่อยู่มาตามความจริง
วิญญาณบาป :กระผมชื่อคุนเมิ่ง แซ่เหวิน เป็นคนมณฑลเจ้อเจียง เกิดปี พ.ศ. 2456 ครับ
ยมบาล :เจ้าจงเล่าการกระทำผิดบาปต่าง ๆ ในสมัยเป็นมนุษย์มาตามตรง
วิญญาณบาป :เมื่อผมโตเป็นหนุ่ม พ่อแม่ได้จัดการให้ผมแต่งงานกับนางเฉิน ผมเป็นคนชอบสร้างบุญสร้างกุศล ถ้ามีสะพานหรือถนนที่ไหนชำรุด ผมก็จะทำการซ่อมแซมจนใช้การได้ ผมมีลูกชายคนหนึ่ง แต่ได้ป่วยไข้ตายตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบ ส่วนผมตายเมื่ออายุ 40 ปี ขณะมีชีวิต ผมเป็นคนดีคนหนึ่ง ไม่ทราบว่ามีความผิดอะไร ?
ยมบาล :ถ้าเป็นคนดีตามที่เจ้าว่า ป่านนี้เจ้าก็ต้องได้ขึ้นสวรรค์แล้วสิ ไฉนจึงต้องถูกใส่ขื่อคามาอยู่ที่นี่เล่า ? โบราณว่า “กลองไม่ตีไม่ดัง คนไม่โบยไม่รับสารภาพ” เจ้าหน้าที่...ลากตัวนายเหวินออกไปโบย 50 ไม้
วิญญาณบาป :โอ ! ใต้เท้า...ได้โปรด ช้าก่อน ผมกลัวแล้วผมยอมรับสารภาพแล้ว นับตั้งแต่ลูกชายผมตายผมยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นใจที่สวรรค์ช่างอยุติธรรมต่อคนดีไม่ให้ความคุ้มครอง แล้วจะทำดีไปทำไม ดังนั้นผมจึงหันเหทิศทางสู่ความชั่ว ทั้งยังรังเกียจคนจน ยกย่องคนรวย เรื่องการบุญการกุศลไม่เคยไปสนใจอีกเลย ผมตายเมื่ออายุ 40 ปี บัดนี้ผมก็ได้สารภาพจนหมดแล้ว ขอใต้เท้าโปรดให้อภัยแก่ผมด้วยเถิด
ยมบาล :สมุห์บัญชี...เปิดสมุดดูซิว่าเรื่องราวของนายเหวินเป็นมาอย่างไร ?
สมุห์บัญชี :ครับผม...เรื่องที่ลูกชายของนายเหวินตายตั้งแต่ยังเด็ก เป็นเพราะชาติก่อนนายเหวินและลูกชายมีหนี้เวรต่อกัน ชาตินี้จึงมาเกิดเป็นลูกของนายเหวินเพื่อจะแก้แค้น (ล้างผลาญพ่อแม่) เมื่อเทพตรวจการณ์ พบว่านายเหวินทำแต่ความดีมาตลอด จึงรายงานสวรรค์เบื้องบน สวรรค์เบื้องบน ทราบดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนความดีของนายเหวิน สวรรค์เบื้องบนจึงมีบัญชามายัง ยมโลก ให้สั่งยมทูตไปรับตัวลูกชายนายเหวินกลับยมโลก และไกล่เกลี่ยให้เลิกจองเวรต่อกัน อันเป็นการส่งเสริมการ “ทำดี ได้ดี” ทว่านายเวหินไม่เข้าใจเรื่องนี้ ลูกชายตายกลับไปโทษสวรรค์ จนเป็นเหตุให้ทำดีไม่ตลอด หันมาทำความชั่วและรังเกียจคนจนประจบคนรวย การกระทำทุกอย่างได้ถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดไม่มีตกหล่น
ยมบาล :นายเหวิน ....เจ้าไม่เข้าใจเรื่องกฏแห่งกรรม ลูกชายตายกลับไปโทษสวรรค์ เป็นเหตุให้ทำดีไม่ตลอด เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง การหันมาทำความชั่วเอาเแต่ประโยชน์สุขส่วนตนไม่คำนึงถึงผู้อื่น ทั้งยังรังเกียจคนจนประจบคนรวยอีกด้วยตัดสินให้ตก “นกรห้าม้าแยกร่าง” จากนั้นให้คุมขังไว้ที่ “นรกโลกันตร์” เป็นเวลา 100 ปี เจ้าหน้าที่...นำตัวนายเหวินไปดำเนินการตามคำพิพากษา เลิกศาล !