ภรรยา 4 คน

837 Views

     ชายคนหนึ่งมีภรรยา 4 คน ภรรยาคนแรกเป็นบุตรสาวของข้าราชการ สามีรักนางมาก การกินอยู่ประจำวัน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี ภรรยาคนที่สองเป็นบุตรสาวของเศรษฐีสามีก็รักมากเช่นกัน ยามพบกันก็ดีใจ ยามพรากจากกันก็เสียใจ ภรรยาคนที่สามเป็นคนบ้านนอก สามีบางครั้งก็รัก บางครั้งก็เกลียด ภรรยาคนที่สี่เป็นคนที่คัดเลือกมาจากสาวใช้ สามีไม่ค่อยสนใจนักเอาแต่เรียกใช้สอย และให้คอยดูแลงานบ้านทุกอย่าง

     อยู่มาวันหนึ่ง สามีรู้ตัวว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานแล้วคิดในใจว่า กว่าจะสร้างฐานะได้ ต้องลำบากตรากตรำมาตลอดชีวิต สุดท้ายต้องจากไปตัวเปล่าเช่นนี้ ช่างอาลัยอาวรณ์นัก อยากจะพาภรรยาสักคนกลับ (บ้านเก่า) ไปด้วยกัน จึงกล่าวกับภรรยาคนแรกว่า “ชั่วชีวิตข้ารักเจ้ามากที่สุด เจ้ากลับไปพร้อมกันข้าได้มั้ย ?” นางตอบว่า “ท่านอยู่ฉันเป็นของท่าน ท่านไปฉันก็เป็นของคนอื่น” สามีรู้สึกผิดหวังมาก จึงถามภรรยาคนที่สองว่า “ข้าต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเจ้ามาชั่วชีวิต เจ้ากลับไปพร้อมกันข้าได้มั้ย?” นางตอบว่า “นั่นเป็นความโลภของท่านเอง ในโลกนี้ยังมีคนอีกมากที่ต้องการฉัน ฉันไม่ไปกับท่านหรอก” สามีผิดหวังอีก จึงถามภรรยาคนที่สามว่า “ข้าลำบากเพื่อเจ้ามาชั่วชีวิต เจ้าต้องไปกับข้านะ” นางตอบว่า “ท่านลำบาก แต่ฉันก็ไม่ได้อยู่เฉย ๆ นี่ ขอส่งท่านที่นอกเมืองก็แล้วกัน” สามีผิดหวังอีก จึงถามภรรยาคนที่สี่ว่า “เจ้ายอมไปพร้อมกับข้ามั้ย ?” นางตอบว่า “ด้วยความยินดี ถึงแม้ว่าท่านไม่ให้ไป ฉันก็จะไปกับท่านอยู่ดี” ท้ายที่สุดจึงได้รู้น้ำใจของภรรยาคนที่สี่

     ข้างต้นนี้เป็นเรื่งอสมมติ ภรรยาคนแรกเปรียบเหมือนร่างกาย ซึ่งทุกคนย่อมรักถนอมร่างกายของตน ภรรยาคนที่สองเปรียบเหมือนทรัพย์สินเงินทอง ที่ยอมลำบากตรากตรำเพื่อนางมาตลอดชีวิต ภรรยาคนที่สามเปรียบดังญาติพี่น้องบางครั้งก็รักบางครั้งก็เกลียดไม่แน่นอน ภรรยาคนที่สี่เปรียบดังจิตใจ ดีหรือชั่วทุกอย่างล้วนเกิดจากจิตใจ ยามเกิดยามตายจะติดตามตลอดเวลา