กลัวเสียงฟ้าร้อง

866 Views

     สมัยสามก๊ก หวังเปาเป็นลูกกตัญญูที่มีชื่อ มารดาของเขาเป็นคนขวัญอ่อนมาก สิ่งที่นางกลัวที่สุดในชีวิตคือเสียงฟ้าร้อง ในเวลาฝนตก ดังนั้นทุกครั้งที่เกิดฝนตกฟ้าร้อง หวังเปาก็จะมาอยู่ข้างกายมารดาคอยปลอบโยน เพื่อนางจะได้หายหวาดกลัว

     ต่อมามารดาได้ถึงแก่กรรมลง ศพถูกฝังอยู่ในป่าช้าอันเงียบสงัด ทุกครั้งที่เกิดฝนตกฟ้าคะนอง มีเสียงฟ้าร้อง หวังเปาก็จะรีบวิ่งฝ่าลมฝนไปที่หน้าฮวงซุ้ยของมารดาร้องร่ำว่า

      “แม่ครับ แม่ไม่ต้องกลัว ลูกมาอยู่เป็นเพื่อนแล้ว” แม้มารดาของเขาจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ความกตัญญูของเขาก็มิได้เสื่อมคลาย