ความซื่อสัตย์ล้ำค่ากว่าหยก

1,293 Views

     ชาวนาคนหนึ่งเก็บได้หยกล้ำค่าก้อนหนึ่งโดยบังเอิญ เขาคิดว่าหยกล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่งก้อนนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติคู่ควรเป็นเจ้าของ จำต้องเป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ดังนั้นจึงนำไปมอบให้แก่คนที่เขานับถือบูชาที่สุด นั่นคือท่านเสนาบดี จื่อฮั่น แต่คาดไม่ถึงว่าท่านจื่อฮั่นจะปฏิเสธของขวัญล้ำค่าขจากเขา ชาวนาคิดว่าจื่อฮั่นคงจะสงสัยในเจตนาของเขาเป็นอย่างอื่น จึงได้อธิบายว่า “ผมมอบให้แก่ท่านด้วยความนับถือศรัทธาจากใจจริง เพราะของล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่งอันนี้ มีแต่ท่านเท่านั้นจึงจะคู่ควร” จื่อฮั่นกล่าวว่า “เจ้าเห็นหยกวิเศษเป็นของล้ำค่าจึงมอบให้ข้า แต่ข้าคิดว่าการไม่เที่ยวรับสิ่งของใด ๆ จากคนอื่น จึงจะเป็นสิ่งล้ำค่าอย่างแท้จริง”