รู้แจ้ง

795 Views

     ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระอาจารย์หลิงอี้กำลังเดินข้ามสะพานอยู่ ได้เกิดเท้าลื่นพลัดตกลงไปในน้ำ พลันทำให้บังเกิดความรู้แจ้งท่านได้เขียนบทกลอนมีใจความว่า
     เรามีไข่มุกสุกใสอยู่เม็ดหนึ่ง
     ถูกกิเลสบดบังไว้เสียนาน
     บัดนี้สิ้นกิเลสบังเกิดแสง
     ส่องสว่างไสวทั่วดินแดน