เก็บกระดาษได้ธนบัตรการค้าฟื้นตัว

1,036 Views

     จึงซ่านฟู คนเจียงซู พ่อแม่ยากจน จึงเรียนไม่มากฐานะทางครอบครัวนับวันยากจนลง ๆ เลยต้องนำที่นา 5 ไร่ที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ไปจำนองทีละไร่ 2 ไร่ จน 5 ไร่ ถูกจำนองหมดแล้วก็ตรอมใจตาย ภรรยาเจียงซื่อ หลังสามีตายได้ 10 วัน ก็ให้กำเนิดบุตรชาย 1 คน ตั้งชื่อ กูเป่า เมื่อกูเป่าอายุ 8 ปี มารดาก็ด่วนตายไปอีกเลยไปเป็นลูกจ้างเพื่อนบ้าน หลิวซิงหลงซึ่งมีร้านขายของชำ กูเป่าพบเห็นคนเก็บกระดาษหนังสือเผาทิ้งเขาก็ทำบ้าง หลังเลิกงาน เอาขี้เถ้าไปโรยน้ำ เรื่องมันผ่านไปสิบกว่าปีจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่

     วันหนึ่งเผาหนังสือชำรุดในบ้านพบมีสัญญาจำนองที่ดินหลายฉบับ รวมได้ 5 ไร่ ในสัญญาระบุไว้ว่า ที่นาแปลงนี้ได้จำนองกับใครไว้ จึงรู้ว่า ตนเองยังมีที่นา 5 ไร่แต่ขาดเงินไถ่ถอน วันหนึ่งออกไปเก็บกระดาษหนังสือพบธนบัตรหนึ่งมัด เข้าใจว่าคงมีคนทำหล่น รออยู่ 2 วันไม่เห็นมีคนตามหา เลยนำกลับบ้าน นับได้ 5,000 เหรียญไปไถ่ถอนที่ดินที่จำนองไว้ 1-2 แปลง และเปิดร้านขายของชำเอง

     หลายปีต่อมาเก็บหอมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่ง ไปไถ่ถอนที่ดินทั้งหมดกลับ มา กูเป่าเลยตั้งสมาคมเทิดทูนหนังสือ ทุกปีจะต้องเจียดเงินส่วนหนึ่งเพื่อทำบุญ ภรรยาเป็นกุลสตรี มีลูกกตัญญูและฉลาด ที่กูเป่าสามารถไถ่ถอนที่นาของบรรพบุรุษทิ้งไว้กลับคืนมาได้ก็เพราะมีจิตทะนุถนอมตัวหนังสือนั่นเอง