ตัดมุมกระดาษสร้างบุญให้ลูกหลาน

1,085 Views

     เจี่ยสุ่ยก๊กเปิดร้านขายของชำ ภรรยจ้าวชื่อ มีบุตร 4 คน แต่ไม่มีบุตรชาย ปกติเจี่ยเป็นคนทุนุถนอมตัวหนังสือมากในร้านมีกระดาษฟางขาย มุมกระดาษฟางมักจะพิมพ์ตัวหนังสือเจี่ยจะใช้มีดค่อยๆ เฉือนออก กลัวว่าคนใช้แล้วนำไปโยนลงในที่โสโครก ต่อมาคลอดบุตรชาย 4 คน กิจการค้าก็นับวันเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ บุตรชาย 2 คนค้าขายจนรวย บุตรชายอีก 2 คน เอาดีทางการเรียนจนได้เป็นถึงข้าราชการในตำแหน่งสำคัญ หลานๆ ก็เฉลียวฉลาด

      แสดงให้เห็นว่า เพียงเฉือนตัวหนังสือมุมกระดาษเท่านั้น ยังเห็นผลดีถึงเพียงนี้ ที่สำคัญการกระทำของเจี่ยเกิดจากจิตสำนึก และมีมานะค่อยๆ เฉีอนทีละแผ่นๆ ก็เพื่อ่ไม่อยากให้ผู้คนโยนลงในที่โสโครก และทำอย่างนี้ติดต่อมานานหลายปี สวรรค์จึงประทานพรให้