กว้านซื้อกระดาษหนังสือสุขภาพแข็งแรง ชีวิตยืนยาว

929 Views

เกาหมิง คนเมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู ไร้บุตร เลยตั้งมหาปณิธานจะเทิดทูนหนังสือ เริ่มก่อตั้งสมาคมเทิดทูนหนังสือขึ้น และรับซื้อกระดาษหนังสือเผาทิ้ง ไม่ว่าแผ่นโฆษณาปิดตามกำแพง ให้ใช้น้ำทำให้เปียกชุ่มก่อนค่อยๆ แซะออกโดยเสนอราคาซื้อกระดาษแดงที่ติดตามกำแพง เสาไฟฟ้า ฯลฯ จึงมีผู้คนอาสารับทำมากมาย ทำเช่นนี้มาทุกปี จนในตลาดดูสะอาดเรียบร้อย ต่อมา เกาหมิงมีบุตร 2 คนทั้งกตัญญูทั้งรวยรุ่งโรจน์ไปหลายชั่วคน ตัวเกาหมิงเองมีอายุยืนถึง 89 ปี ตายอย่างสงบ