ประหยัดคำพูดในทางคุณธรรม

962 Views

     มีผู้พิพากษาชื่อกงฮกหมิน ตั้งใจประหยัดตัวหนังสือมิให้เกิดบาปกรรม หากมีคดีเกี่ยวกับชีวิตคน ชื่อเสียงเกียรติยศของประชาชน สามีภรรยาหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก ฯลฯ เวลาเขียนคำพิพากษา พยายามใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม ไม่ให้มีการกระทบกระเทือนถึงจิตใจผู้อื่น ถ้าหากมีผู้ใดคิคดโกงคนช่วงชิงอำนาจ รังแกผู้แก่ผู้เฒ่า ใส่ร้ายป้ายสี ยุยงค้าความปั้นน้ำเป็นตัว แต่งเพลงลามก แต่งกลอนถากถางผู้อื่นเปิดเผยความลับของผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเจ็บแค้น ไม่เพียงตนไม่กระทำแล้ว ยังห้ามคนอื่นกระทำผิดเช่นนั้นด้วย หากตรวจพบมีใครฝ่าฝืน จะถูกลงโทษทันที จะไม่ปรานี ท่านยังแต่งคำเตือนสอนใจตนเองว่า จะเขียนอะใไรให้ตึกตรองก่อนเขียน และไม่เขียนบทความที่ให้โทษแก่ชาติบ้านเมืองจะอ่านหนังสือ ควารอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ ต่อมาท่านตายเมื่ออายุ 96 ปี ลูกหลานรุ่งเรืองโรจน์ไปถึง 5 ชั่วคน