เทิดทูนหนังสือหลีกพ้นเภทภัย

893 Views

     กรมสรรพากรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเหยียนเฉิงในมณฑลเจียงซู วันหนึ่ง ไม่ทราบสาเหตุอะไร ไฟเกิดไหม้ธงที่แขวนอยู่บนยอดไม้ และถูกลมพัดพาไปตกที่หลังคาของโรงงานไม้ไผ่แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเหยียนเฉิง ไฟได้ลุกลามเผาผลาญบ้านเรือนไปพันกว่าหลังคาเรือน

     ชาวบ้านเลยก่อตั้งมูลนิธิเหยินจี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หนึ่งในจุดประสงค์การก่อตั้งนี้คือ ชี้แนะผู้คนเทิดทูนหนังสือ รับซื้อหนังสือชำรุด หนังสือพิมพ์เก่าๆ ทำการเผาทิ้ง และบรรจุลงในชะลอมที่เคลือบด้วยสีน้ำมัน ไปเททิ้งกลางทะเล และประกอบงานกุศลต่างๆ ร่วม 20 กว่ารายการหลายปีมานี้ ไม่เพียงเหตุเพลิงไหม้ได้ลดลงมาก ขณะทหารต่างชาติผ่านเมืองก็ไม่ถูกรบกวนหรือย่ำยี ถึงจะบอกว่า ถ้าคนเรามีจิตเมตตา และประกอบแต่กรรมดี ให้เกียรติตัวหนังสือสวรรค์ย่อมปกป้องคุ้มครอง