ขี้เถ้าสงบคลื่น

870 Views

     การขนส่องสินค้าไม่ว่าจะจากเหนือลงใต้ หรือจากใต้ขึ้นเหนือ ต้องอาศัยทางทะเลทั้งนั้น แต่ขนส่งทางทะเลก็มีอันตรายไม่น้อยเช่นกัน เพราะจะเกิดพายุฝนบ่อยๆ บางครั้งคลื่นทะเลจะสูงถึงหลายสิบฟุต หากเรือสินค้าลำใดแล่นมาในขณะมีพายุฝนนั้น ส่วนมากเรือสินค้าเหล่านั้นมักถูกพัดจมลงท้องทะเล เจ้าของเรือต่างก็หาวิธีแก้ไขแต่ก็ยังหาวิธีป้องกันไม่ได้ต่อมา

     พระโพธิสัตว์กวนอิมทรงเมตตาประทับทรงชี้แนะให้เจ้าของเรือทุกลำควรตั้งปณิธานว่า จะมีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์หมั่นทำบุญสุนทาน และสำนึกความผิดที่เคยกระทำ และให้เทิดทูนกระดาษหนังสือเวลาออกเรือควรเตรียมขี้เถ้าบรรจุในถังน้ำมัน ถ้าเจอพายุฝน ให้เอาถังขี้เถ้านี้ปล่อยลงทะเล คลื่นลมจะสงบทันที เจ้าของเรือทุกลำซาบซึ้งในพระมหากรุณาของท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม ต่อปฏิบัติตามและสัมฤทธิผล

     จากนั้นมาหากเรือสินค้าลำใดไม่มีขี้เถ้าบนเรือกลับไม่กล้าออกเรือ ในเวลาเดียวกันเหล่าเจ้าของเรือลงทุนก่อตั้งสมาคมเทิดทูนหนังสือรับซื้อกระดาษหนังสือเผาทิ้ง ถือเป็นวิธีสะเดาะเคราะห์และช่วยขีวิตลูกเรือดีที่สุด อานิสงส์จากการไม่เหยียบนย่ำหนังสือนี้ส่งผลดีมหาศาลดั่งนี้แล