ขี้เถ้าเสริมตลิ่ง

922 Views

ทางทิศตะวันออกของเมืองเหยียนเฉิง ในมณฑลเจียงซูติดกับทะเล เหมาะกับเป็นท่าเรือ สามารถขึ้นลงของได้ทั้งด้านทิศใต้และทิศเหนือ แต่ท่าเรือทางด้านทิศใต้มักถูกคลื่นทะเลเซาะจนตลิ่งพัง ทางการซ่อมเซมอย่างไรก็ต้านคลื่นทะเลไม่อยู่ต่อมีตนแนะนำให้ซ่อมตลิ่งก่อน ส่วนที่เว้าหรือพังไปนั้น เอาขี้เถ้าเทลงไปจนเต็ม ผลออกมาตลิ่งจะไม่พังอีก ทางทิศเหนือก็เสริมด้วยขี้เถ้าเช่นกัน เลยต้องตั้งสมาคมรับซื้อกระดาษหนังสือและขี้เถ้า เพื่อเสริมเติมตลิ่งทั้ง 2 ข้าง ท่าเรือนี้ยังใช้ได้ดีจนถึงทุกวันนี้