เทิดทูนหนังสือเพิ่มสติปัญญาให้บุตร

917 Views

     เซี่ยวฟงวง คนเมืองฉาว ฐานะร่ำรวย มีบุตรเข้าเรียนแล้ว แต่สติปัญญาทึบวันหนึ่งมีคนเดินเข้ามาและประกาศว่าเนื่องจากเจ้าตั้งใจเทิดทูนหนังสือ ยังเที่ยวแนะนำคนอื่นอย่าเหยียบย่ำหนังสือ ข้าจึงรับบัญชามาช่วยเพิ่มเติมสติปัญญาให้แก่ลูกเจ้า กล่าวแล้วหยิบลูกกลอน 1 ลูกจากแขนเสื้อมอบให้กับเซี่ยวฟงวงแล้วก็หายวับไปกับตา

     เซี่ยวรู้สึกแปลกใจ แต่ลูกกลอนในมือส่องแสงแวววาวรู้ทันทีว่าไม่ใช่ลูกลอนธรรมดา เลยให้ลูกรับประทาน จากนั้นบุตรชายของเซี่ยวก็ค่อยๆ ฉลาดขึ้น สติปัญญาก็นับวันเพิ่มพูนขึ้น และสามารถอ่านหนังสือทั้งโบารณและปัจจุบันความรู้แตกฉาน จนสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอก เซี่ยวมีหลาน 5 คน เหลน 12 คน ล้วนมีอนาคตสดในสทั้งนั้น