บรรทุกหนังสือธรรมะ รวยไม่รู้ตัว

828 Views

     วังเติ้งเค่าผู้เป็นพี่ วังเติ้งหยิงผู้เป็นน้อง ล้วนสอบได้เป็นบัณฑิต อาศัยอยู่ในห้องเดียวกัน พี่น้อยสองคนก่อตั้งสมาคมเทิดทูนหนังสือ ผู้พี่มักขนสินค้าลองใต้ ผู้น้องเป็นอาจารย์สอนหนังสือ และชักชวนผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมทุนพิทพ์หนังสือเทิดทูนหนังสือ หนังสือกฎแห่งกรรม หนังสืองดฆ่าสัตว์ และหนังสือปลดปล่อยสัตว์ ส่วนหนังสือธรรมะที่พิทพ์เสร็จจะวานผู้พี่ช่วยนำไปเผยแพ่ทางภาคใต้

     วันหนึ่ง เนื่องด้วยต้องรอหนังสือลงเรือจึงล่าช้าไป 3 วัน ส่วนพ่อค้ารายอื่น ๆ ไม่ยอมรอออกเรือไปก่อน เรือผู้ที่บรรทุกสิอนค้าเต็มลำ พอเรือถึงทางใต้เมืองหนึ่ง พอดี ณ เมืองนี้ 2 วันก่อนมีไฟป่าเกิดขึ้น เผาผลาญโกดังเก็บสินค้าไปหลายหลัง ตลาดจึงขาดแคลนสินค้ามาก พอเรือมาถึง ต่างให้ราคาสูง รับซื้อไปหมด ผู้พี่ทำกำไรคราวนี้มหาศาล เรือลำอื่น ๆ ที่ตามมาไมาสามารถขายได้ราคาดีเท่ากับผู้เป็นพี่ รู้สึกไม่ค่อยพอใจ สืบหาสาเหตุรู้ว่า เรือผู้พี่บรรทุกหนังสือธรรมะ และผู้พี่เองปกติเป็นคนทะนุถนอมหนังสืออยู่แล้ว จึงได้ผลดีตอบแทน ต่อมาพ่อค้าทุกคนก็เอาอย่างผู้พี่บ้าง ก็ร่ำรวยไปตาม ๆ กัน