ขี้เถ้าช่วยพ้นภัย

912 Views

     คังจุ้นซัน เวลาออกไปข้างนอก จะผูกถึงผ้าใหญ่เล็ก 2 ใบที่เอว เพื่อเก็บศษกระดาษตามถนน แผ่นที่สะอาดไว้ถึงหนึ่ง แผ่นที่สกปรกจะเก็บลงอีกใบ เมื่อกลับถึงบ้านจะทำความสะอาดแล้วเผา แล้วเอาขี้เถ้าวานเรือข้ามฟากไปโรยกลางแม่น้ำ ถ้าเรือลำไหนบรรทุกขี้เถ้า เวลาเจอพายุกลับปลอดภัย ส่วนเรือที่ไม่มีขี้เถ้าอยู่บนเรือ จะถูกพายุพัดจมทุกวันนี้เรือทุกลำจะออกเรือจะต้องบรรทุกขี้เถ้าบนเรือเพื่อปลอดภัย

     คังมีอายุถึง 94 ปี จังจะละสังขารไป ลูกหลานรุ่งเรืองถึง 5 ชั่วคน การทะนุถนอมหนังสือมีอานิสงส์เช่นนี้ แค่รับหน้าที่ไปโรยขี้เถ้า เรือยังปลอดภัย แล้วคนที่ไม่ทะนุถนอมหนังสือยังมองข้ามอานิสงส์อีกหรือ