เทิดทูนหนังสือและพิมพ์หนังสือธรรมะแจกได้ผลดีตอบสนอ

860 Views

     จึงสุนหยีเป็นนากหอการค้าในเมืองไฮโจว มีชีวิตเรียบง่าย แต่เป็นคนชอบทำบุญช่วยเหลือผู้คน ยังได้พิมพ์หนังสือกฎแห่งกรรมหนังสือผลบุญผลกรรม หนังสือห้ามฆ่าสัตว์ และปล่อยสัตว์ พิมพ์แล้วแจกจ่ายให้เหล่าพ่อค้าทั้งหลาย จึงสุนหยี ยังก่อตั้งสมาคมเทิดทูนหนังสือ รับซื้อหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่าชำรุด ตลอดจนภาพลามกหนังสือลามก อุปกรณ์การพนันและหนังสือเกี่ยวกับวิธีทำแท้ง ฯลฯ ซื้อมาแล้วนำไปเผาทิ้งหมด ยังได้แนะนำพ่อค้าทุกอาชีพอย่าใช้หนังสือพิมพ์ห่อสิ่งของ ควรใช้กระดาษเปล่าแทน

     การเสนอแนะนำนี้ได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าทุกอาชีพ แล้วก็หันมาแนะนำด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสถานศึกษาให้ทะนุถนอมกระดาษหนังสือ ถ้าหากมีตำบลใดข้าวยากหมากแพงจะชวนเพื่อน ๆ รวบรวมเงินทองไปช่วยเหลือ

     จึงสุนหยีมีบุตร 5 คน เติบโตแล้ว ต่างเป็นปัญญาชนทั้งนั้น จึงสุนหยีเองก็มีอายุถึง 90 ปี ขอให้ผู้อ่านทุกท่านลองพิจารณาดู