Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/19/7439119/html/book/page.php:1) in /home/content/19/7439119/html/book/page.php on line 12
อาชีพทำเทียนขายแต่ห้ามมีหนังสือบนเทียน | หนังสือธรรมะ ::mindcyber

อาชีพทำเทียนขายแต่ห้ามมีหนังสือบนเทียน

633 Views

     เจียนฮุนฟาง อาชีพทำเทียนขาย ได้ตกลงกับผู้มีอาชีพเดียวกันว่า เทียนที่ทำขึ้นนั้น พวกเขาจะไม่ใช้กระดาษหนังสือเป็นใส้เทียน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกปรับอย่างหนัก ทุกคนเห็นด้วย ปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ

     ส่วนเจียนนั้นยิ่งเทิดทูนและทะนุถนอมตัวอักษรเยี่ยงชีวิต ถึงแม้กระดาษหนังสือจะอยู่ในกองอุจจาระก็พยายามเก็บมาล้างให้สะอาด ตากแห้งและเผาโรยน้ำ ถ้าเห็นมีแผ่นโฆษณาตามกำแพงก็จะใช้มีดค่อยๆ แซะออกแล้วนำไปเผา เจียงมีบุตรชายชื่อเฮง ก็ร่ำรวยและมีเกียรติ ส่วนผู้มีอาชีพเดียวกันต่างก็ตั้งปณิธานไว้ว่า พวกเขาจะทะนุถนอมตัวหนังสือ ในที่สุดต้างก็มีฐานะดีขึ้น แล้วพวกเราละ เริม่ทะนุถนอมกระดาษหนังสือแล้วหรือยัง