เทิดทูนหนังสือพ้นเคราะห์ภัยเพิ่มอายุได้บุตรดี

907 Views

     ก้วยฟุกหยู่ คนเมืองตงไถ เข้าเรียนตั้งแต่ยังเยาว์วัยชอบเขียนหนังสือบนกระดาษหนังสืออีกที วันหนึ่ง พบชายคนหนึ่งกล่าวกับก้วยฟุกหยู่ว่า เจ้าชอบเขียนหนังสือบนตัวหนังสือ ทำให้หนังสือตัวเดิมเลอะเลือนเป็นการไม่ให้เกียรติตัวกนังสือมาก อายุขัยของเจ้ามีเพียง 39 ปีเท่านั้น แถมยังไม่มีบุตรสืบสกุลด้วย พอพูดจบ ชายคนนั้น ก็หายตัวไป ก้วยฟุกหยู่แปลกใจและมาทบทวนคำพูดของชายคนนั้น เห็นชอบด้วย จึงตัดสินใจแก้ไข หันมาเทิดทูนหนังสือและพยายามแนะนำผู้คนอ่านผลบุญผลกรรมของเทพหวุนตี้

     วันหนึ่ง เขานำสินค้าไปขายต่างถิ่น รือพักแรมในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง ขณะนั้มีเรือสินค้าจอดพักอยู่หลายลำ ต่างก็จะออกเรือกันในวันรุ่งขึ้น แต่ก้วย่เห็นบนตลิ่งมีกระดาษหนังสือเก่า ๆ มากมาย เลยขึ้นไปเก็บทีละแผ่น ๆ จนค่ำก็ยังเก็บไม่หมด และกะว่าพรุ่งนี้จะเก็บต่อเลยขึ้นไปเก็บทีละแผ่น ๆ จนค่ำก็ยังเก็บไม่หมด และกะว่าพรุ่งนี้จะเก็บต่อ เรือสินค้าลำนั้นก็จำต้องหยุดรออีก 1 เรือสินค้าลำนั้นก็จำต้องหยุดรออีก 1 วัน ส่วนเรือสินค้าอื่น ๆ ต่างได้ทยอยแล่นเรือออกไป ต่อมามีข่าวแว่วมาว่า เรือสินค้าเหล่านั้นถูกโจรสลัดดักปล้น มีเพียงเรือสินค้าของก้วยพ้นภัยได้เพียงลำเดียว

     ณ เมืองนั้น ก้วยเห็นบ้านคนแซ่ซ่งใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดข้างฝาทั้ง 4 ด้าน ก้วยแนะนำเขาว่า อย่าทำเช่นนั้น ควรทะนุถนอมหนังสือไว้ ซ่งบอกว่า ครอบครัวเขายากจนมาก ก้วยแนะนำว่าซ่งควรใช้น้ำสะอาดทำให้ฝาผนังเปียกเสียก่อน แล้วค่อย ๆ แซะออก ตากแผ่นกระดาษให้แห้งแล้วเผาไฟ ขี้เถ้านำไปโรยลงแม่น้ำ ถ้าทำแบบนี้บ่อย ๆ ซ่งจะได้บุตรตามความหวัง (ซ่งยังไม่มีบุตร) ต่อมาเป็นความจริงส่วนก้วยฟุกหยู่นั้นได้บุตร 2 คน อายุยืนถึง 75 ปี