พิมพ์หนังสือธรรมะอายุยืน

971 Views

     เฟิกหมิ่น คนเหว่ยอัน เป็นปัญญาชน ชอบทำบุญเสมอไม่ว่าจะเป็นที่แจ้งหรือที่ลับ คนทั้วไปมักไม่ค่อยรู้เห็นนิสัยชอบสะสมหนังสือธรรม คัดลอกแล้วแจกให้คนอื่นอ่าน ถ้าเล่มใดขาด จะใช้กระดาษขาวปะให้ดี ทะนุถนอมตัวหนังสือมากและออกทุนพิมพ์หนังสือสวดมนต์
     ผลกรรมจากการเทิดทูนหนังสือคุณธรรมแปด แจกจ่ายผู้คน ถ้าใครมีจดหมายมาขอก็จะส่งไปถ้ามาขอด้วยตัวเอง จะมอบให้ด้วยความนอบน้อม ยังคอยแนะนำผู้คนให้เทิดทูนหนังสือ อย่าปล่อยให้เลอะเทอะสกปรกอย่าเก็บไว้คนเดียว ถ้าไม่อ่านควรส่งต่อให้ผู้อื่น ทำเช่นนี้มาหลายสิบปี อายุยืนถึง 90 ปี ลูกหลานรุ่งเรือง เฟิกมีอายุยืนเช่นนี้ก็เพราะเป็นคนเทิดทูนหนังสือนั่นเอง