รักษาแม่พิมพ์ธรรมะได้ผลดีตอบแทน

900 Views

     ฟางจื่อจุ้น รวยแต่ขี้เหนียว มีบุตรหนึ่งคน สติปัญญาทึบแถมร่างกายอ่อนแอ ภรรยาต่งซื่อเป็นกุลสตรีเพียบพร้อมด้วยเมตตาธรรม มักแนะนำสามีให้หมั่นทำบุญทำทานและเทิดทูนหนังสือ ไปกว้านซื้อหนังสือเก่า หรือหนังสือลามกมาเผาทิ้งสามีก็ทำตาม ปกติฟางจื่อจุ้นชอบท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ
     วันหนึ่งได้มาที่วัดเก่าแก่วัดหนึ่ง เห็นในห้องมีแม่พิมพ์กองไว้เยอะแยะ สมบูรณ์บ้าง ชำรุดบ้าง เปรอะเปื้อนด้วยดินโคลน เลยคุยกับเจ้าอาวาสก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ฟางจื่อจุ้นเลยขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสนำแม่พิมพ์เหล่านี้กลับบ้าน กล่องที่บรรจุจะเขียนไว้ว่า แม่พิมพ์ของหนังสือธรรมะเล่ม ใด ถ้ามีการหักพังบ้างก็ซ่อมแซมจนใช้ได้และสร้างหอเก็บรักษาไว้ ส่วนแม่พิมพ์ที่ชำรุดจะนำไปเผาทิ้ง ต่อมาบุตรชายที่ป่วยประจำไม่ทานยาก็หายเป็นปกติ ส่วนสมองนั้นเริ่มปราดเปรื่องขึ้น ต่อมาก็คลอดบุตรชายอีกคน หลาน 7 คน ล้วนร่ำรวยทั้งนั้น เป็นที่นับหน้าถือตาของคนละแวกนั้น