เทิดทูนหนังสือลูกหลานรุ่งโรจน์

908 Views

     หยุนหลง คนไหลโจว เห็นผู้หญิงชอบใช้หนังสือเก่าเป็นที่ปักเข็ม และเอาหนังสือพิมพ์ห่อถึงเท้า รองเท้า หรือใช้ต่างหมอนนอน หรือนั่งแทนเก้าอี้ เป็นการลบหลู่ตัวหนังสืออย่างมาก เลยริซื้อกระดาษขาวเย็บเป็นเล่มได้หลายพันเล่มเพือแลกกับหนังสือเก่า ๆเหล่านั้นได้จำนวนมาก แล้สนำมาเผาทิ้งแล้าเอาขี้เถ้าโรยลงแม่น้ำ ผลลัพธ์คือลูกหลานล้วนร่ำรวยเป็นเศรษฐีทั้งนั้น